Transaksiyonel Analiz (TA) ya da İşlemsel Çözümleme, herşeyden önce yaşama bir bakış şeklidir. İnsanların düşünce, duygu ve davranışlarını tanıyabilmek ve anlayabilmek için bir  psikoloji teorisi sunar.

Kişiliği, ilişkileri ve iletişimi anlamak için kullanışlı bir model olan TA, terapi sürecinde kişinin gelişimi ve değişimi için sistematik bir çerçeve sunar.

Kuramın amacını, temel kavramlarını ve tedavi yaklaşımlarını anlayabilmek için, temelinde yer alan felsefenin anlaşılması önemlidir.

Psikolojinin iletişim, gelişim, kişilik, psikopatoloji ve terapi alanlarıyla ilgili bilgileri içeren TA kuramı, insanı olumlu olarak ele alan insancıl bir yaklaşımdır. TA'nın sunduğu terapi yöntemi terapistle danışanın iki eşit insan ilişkisini garantileyen bir yaklaşım sunmasıyla öne çıkar.

Eric Berne, insanların tedaviye aktif olarak katılabileceğini, problemlerinin ne olduğunu anlayabileceğini ve tedavide sorumluluk alabileceğini öne sürmüştür.

TA bazı temel önermeler sunar. Bunlar insan, yaşam ve değişim hedefi üzerine bazı yaklaşımlardır. Eğer kişi, bu temel sayıltıların insanlarla ilgili kendi anlayışını dile getirdiğini düşünüyorsa, TA kendisine hitap edebilir.

Kuramın felsefesinin dayandığı temel önermeler yalnızca insanlarla ilgili değildir. Aynı zamanda yaşamla ve değişmenin amacı ile de ilgilidir. TA yaklaşımı, aşağıdaki önermelerin insanlara, yaşama ve değişmenin amacına ilişkin olarak pratiğe dönüşmesini amaçlamaktadır.

  • İnsanlar OKEY'dir.
  • Herkesin düşünme kapasitesi vardır.
  • Yaşamında ne olacağına herkes kendisi karar verir.

Kuramın dayandığı temel anlayış, Berne'ün şu ifadesiyle hoş bir şekilde özetlenebilir: "İnsanlar dünyaya prens veya prenses olarak gelirler. Ancak daha sonra kurbağaya dönüşürler. Tedavinin amacı da, insanların yeniden prens veya prenses olmalarına yardımcı olmaktır."

Daha detaylı bilgi için bazı linkler:

Dünyada 65’den fazla ülkede üyesi olan Uluslararası Transaksiyonel Analiz Derneği
(ITAA, www.itaa-net.org

Avrupa'da en kapsamlı TA eğitimlerinin verildiği Londra Metanoia Enstitüsü www.metanoia.ac.uk